Hlavním posláním asociace je zejména:

Podpora aktivit, které slouží dalšímu rozvoji veletrhů a výstavnictví.
Spolupráce se subjekty, které veletrhy a výstavy organizují a pořádají.
Spolupráce s odborným tiskem, úřady, ústavy a spolky, které se spolupodílejí na pořádání veletrhů a výstav.
Ochrana zájmů členů asociace proti nekalosoutěžnímu jednání jiných účastníků hospodářské soutěže v oblasti tvorby a výstavby veletržních a výstavních expozic.
Spolupráce s organizacemi v odvětví reklamy v tuzemsku i zahraničí.
Poradenství a právní pomoc prostřednictvím externích poradců v daňových a odborných otázkách, spolupráce se zákonodárnými orgány.
Podpora odborné činnosti a dobrého jména oboru.
Prosazování potřebné profesní a etické úrovně činnosti svých členských subjektů a jejich zaměstnanců. Spolupráce v rámci IFES (International Federation of Exhibition Services – Mezinárodní federace výstavnických služeb).
Pořádání přednášek, diskusí a informačních akcí, včetně vydávání publikací.
Tvorba a zajišťování zásad za účelem dodržování kvalitativních norem a korektního jednání členů asociace.